Op deze pagina kan je publicaties en bekendmakingen van het lokaal bestuur Galmaarden raadplegen vanaf 1 juli 2021. Je kan informatie opzoeken via de kalender of via het zoekvenster (rechts bovenaan deze pagina). Informatie van vóór deze datum vind je hier terug.

 

Wat kan je hier raadplegen?

  • besluitenlijsten van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de burgemeester en de voorzitter van het vast bureau
  • agenda’s, besluitenlijsten en notulen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
  • zittingsverslagen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn

           De audioverslagen van de raden kan je (her)beluisteren op Opnames gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Galmaarden


Wat kan je hier niet raadplegen?

  • de besloten zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
  • informatie die omwille van de uitzonderingsgronden (bv. privacy) niet openbaar kan worden gemaakt
  • beleidsdocumenten, reglementen en verordeningen

 

 

Inzage en klachten

Wil je een beslissing die op de besluitenlijst is vermeld, inkijken? Neem contact op met het lokaal bestuur via secretariaat@galmaarden.be.

 1. Een klacht indienen tegen een besluit kan bij het Agentschap Binnenlands Bestuur:

  • bij voorkeur via het digitaal klachtenformulier;
  • via aangetekende e-mail op het adres binnenland@vlaanderen.be;
  • via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs gericht aan: de toezichthoudende overheid p/a Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site - Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

Meer informatie over het indienen van een klacht vind je op de Klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 2. Algemene klachten worden ingediend via onze gemeentelijke website 

 

Vind je toch niet wat je zoekt?

Vraag de gewenste bestuursdocumenten, zoals uittreksels van besluiten, steeds aan via openbaarheid van bestuur.

Voor hulp of verdere vragen over deze toepassing kan je het secretariaat contacteren via secretariaat@galmaarden.be of via 054 89 04 01.